E sekuensia di e módulonan e-learning ta fiho?

Nò. Bo mes por disidí kua kapítulo (módulo) di e plan di negoshi bo ta ehekutá den ki sekuensia i ki ora. E sekuensia di e kapítulonan ta esun di mas lógiko si.

 

E sekuensia di e módulonan e-learning ta fiho?