E pago mensual di interes i/òf amortisashon a faya, kiko awor?

Bo mes por hasi transakshon. E number di IBAN ku por usa ora ta hasi pago manual ta: NL75RABO0125571704 t.n.v. Qredits. Den kaso di pago manual menshoná bo number di kliente!

E pago mensual di interes i/òf amortisashon a faya, kiko awor?